Έτσι, εάν για παράδειγμα ένας ασφαλισμένος είχε συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ, και 35 χρόνια ασφάλισης, με το παλιό σύστημα έχει σύνταξη
621 ευρώ, ενώ με το νέο θα πάρει σύνταξη 645 ευρώ.

Εάν ο ίδιος ασφαλισμένος έχει 40 χρόνια ασφάλισης, η παλιά σύνταξη είναι 684 ευρώ, ενώ η καινούρια 734 ευρώ.

Εάν τώρα με τα 700 ευρώ συντάξιμων αποδοχών ο ασφαλισμένος έχει 46 χρόνια, με το παλιό σύστημα έχει σύνταξη 768 ευρώ, ενώ με το καινούριο θα πάρει 755, δηλαδή θα έχει μείωση.

Αντίστοιχα, για έναν ασφαλισμένο με συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, και 35 χρόνια η παλιά σύνταξη είναι 891 ευρώ και η καινούρια αυξάνεται στα 944 ευρώ.
Για τον ίδιο ασφαλισμένο, εάν έχει 40 χρόνια η σύνταξη αυξάνεται από τα 1.026 ευρώ στα 1.134.
Όμως εάν έχει 46 χρόνια ασφάλισης, τότε η σύνταξη μειώνεται από τα 1.206 ευρώ, στα 1.197 ευρώ με το νέο σύστημα.

Μπορείτε να υπολογίσετε ακριβώς το ύψος της δικής σας σύνταξης εισάγοντας τα δικά σας δεδομένα στο παρακάτω ηλεκτρονικό «εργαλείο»:  πηγή 
Top