Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Σαλαμίνας που προέκυψε μετά την διαδικασία που ορίστηκε με την ΑΠ 6/2020 της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Η σύνθεση είναι η εξής:

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πούτος Παναγιώτης: 30 ετών, μεγάλωσε και ζει στη Σαλαμίνα. Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρηματίας με επιχειρήσεις στον επισιτιστικό τομέα, στην εστίαση εδώ και 12 χρόνια, καθώς και στον τομέα δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας (brand name, logo, marketing plan) εδώ και 8 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του και μέχρι σήμερα έχει διατελέσει Υπεύθυνος ΣΔΟ ΤΕΙ Πάτρας (2008-2011), Γραμματεία πόλης ΔΑΠ ΝΔΦΚ (2009- 2011), Μέλος ΟΝΝΕΔ Σαλαμίνας (2007 έως σήμερα) έχοντας την θέση του Αντιπροέδρου από το 2016 έως το 2019, Μέλος ΝΟΔΕ ΟΝΝΕΔ Β’ Πειραιά (2016-2019). Τον Σεπτέμβριο του 2019 συμμετείχε ως σύνεδρος στο 12ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζαννής Θοδωρής: 20 ετών, μεγάλωσε στη Σαλαμίνα, όπου φοίτησε στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο. Είναι φοιτητής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Από το 2018 έως σήμερα είναι μέλος ΔΑΠ ΝΔΦΚ Τρίπολης. Από το 2019 είναι μέλος ΟΝΝΕΔ Σαλαμίνας, όπου συμμετείχε και στο 12ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ ως εκλεγμένος Σύνεδρος.

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπούτση Ευαγγελία: 30 ετών, μεγάλωσε και ζει στη Σαλαμίνα. Απόφοιτη Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέλεχος σε Ομάδες Έργου Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών έργων από το 2013 έως σήμερα, επίσης συμμετέχει στο project management Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, Στέλεχος εξειδικευμένης υποστήριξης - Εξωτερική Συνεργάτης Συνδέσμων και Φορέων Επιχειρήσεων στην Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης σε ενέργειες ωρίμανσης, προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων, τεχνική υποστήριξη στην παρακολούθηση της υλοποίησης έργων, καθώς και τη διοικητική διαχείριση, συγχρηματοδοτούμενων. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Μέλος ΟΝΝΕΔ Σαλαμίνας από τον Σεπτέμβριο του 2019.

• ΜΕΛΟΣ

Τσάπελη Γεωργία-Αθηνά: 30 ετών, μεγάλωσε και ζει στη Σαλαμίνα. Απόφοιτη Ι.Ι.Ε.Κ. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας & Έκφρασης, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας, Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας, επίσης είναι τελειόφοιτη του Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου. Απασχολήθηκε από το 2007 μέχρι και το 2016 σαν παιδαγωγός, αλλά και στη μελέτη μαθητών δημοτικού. Από το 2014 έως σήμερα είναι ανεξάρτητη συνεργάτης στην Οργάνωση & διαχείριση δικτύου πωλήσεων σε πολυεθνική εταιρεία απευθείας πώλησης στον τομέα των καλλυντικών, ενώ από το 2016 έως σήμερα είναι ταμίας σε αλυσίδα SuperMarket. Μέλος ΟΝΝΕΔ Σαλαμίνας από τον Σεπτέμβριο του 2019

. • ΜΕΛΟΣ

Καπετάνιος Σπύρος: 26 ετών, μεγάλωσε και ζει στη Σαλαμίνα. Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας.
 
Top