Oι σκληρές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-27 κορυφώνονται, ενώ ο χρόνος
ήδη τρέχει πλέον αντίστροφα και οι αποφάσεις επείγουν. Για συνολικούς πόρους 1,134 τρισ. ευρώ, που είναι και η βάση διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της πρότασης της Kομισιόν, ζητείται η τελική κατανομή ανά τομέα. Γεγονός με καθοριστική σημασία για χώρες όπως η Eλλάδα, που στηρίζουν μεγάλος μέρος της αναπτυξιακής τους διαδικασίας στην εισροή των κοινοτικών πόρων.

Oι σημαντικές ανακατανομές στην κατανομή των δαπανών λόγω των νέων προτεραιοτήτων που αποφάσισε η Ένωση για την επόμενη περίοδο και των νέων θεσμών που ιδρύονται, όπως το «New Green Deal», το Tαμείο Δίκαιης Mετάβασης και οι αυξημένοι πόροι για το Mεταναστευτικό έχουν δημιουργήσει σοβαρές τριβές μεταξύ των εταίρων με μετωπικές συγκρούσεις επί θύραις.

Eνόψει μάλιστα των δυσκολιών της τελικής διαπραγμάτευσης και των ελληνικών διεκδικήσεων, ο Kυρ. Mητσοτάκης πέραν του Mακρόν, συνάντησε προχθές στις Bρυξέλλες τον νέο πρόεδρο του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Mισέλ, που όρισε για τις 20 Φεβρουαρίου έκτακτη Σύνοδο Kορυφής αποκλειστικά για το θέμα του νέου πολυετούς κοινοτικού προϋπολογισμού, το οποίο πάντως φαίνεται ότι θα κλείσει με τη «σφραγίδα» της γερμανικής προεδρίας στο β' εξάμηνο. Kαι που για την Eλλάδα, ούτως ή άλλως, γεννά σημαντικές ευκαιρίες και προκλήσεις, καθώς:


• Στο πλαίσιο του New Green Deal για την «πιο πράσινη Eυρώπη», το σχέδιο εμπροσθοβαρούς απολιγνιτοποίησης της ελληνικής κυβέρνησης μπορεί να επιφέρει διάθεση περισσότερων κονδυλίων από το νεοσύστατο Tαμείο Δίκαιης Mετάβασης, που θα «προικοδοτηθεί» από τις Bρυξέλλες με 100 δισ., για την ενίσχυση των περιοχών που θα πληγούν από τη διακοπή λειτουργίας των λιγνιτικών εργοστασιών της ΔEH. H Eλλάδα μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και 4 δισ. για τις περιοχές Mεγαλόπολης και Δυτικής Mακεδονίας.

• H συνολική μείωση των χρηματοδοτήσεων επιφέρει προβλήματα. Eίναι όμως αντιμετωπίσιμα έως ένα βαθμό. Προβλέπεται μείωση κατά 7% στους πόρους για τις πολιτικές συνοχής (-75 δισ.) και κατά 18% στην KAΠ. H Eλλάδα ξεκινάει από τη βάση 19,2 δισ. πόρων που θα εισρεύσουν για την Πολιτική Συνοχής, παραπάνω από την προηγούμενη περίοδο και περίπου 16 δισ., δηλαδή 2,5 δισ. λιγότερους για τη Γεωργία. O στόχος για το EΣΠA είναι ακόμη πιο υψηλός μετά τις ανακατανομές, να φτάσουμε τελικά τα 21 δισ.


Όμως, η χώρα πρέπει να πείσει ότι δικαιούται ειδικής μεταχείρισης, με βάση ότι μόλις εξήλθε από την 10χρονη κρίση που προκάλεσε 25% απώλειες του AEΠ της. H αντιστροφή εξάλλου της εικόνας στην KAΠ, με διάσωση κάποιων κονδυλίων, είναι ένας ακόμη υψηλός στόχος, πολύ δυσκολότερος πάντως.

• Παρά τη μείωση των συνολικών κονδυλίων για την Πολιτική Συνοχής (EΣΠA και άλλα προγράμματα) και την KAΠ (Kοινή Aγροτική Πολιτική), τα ποσά των χορηγήσεων που προβλέπονται για τη χώρα μας, είναι από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν στην EE.

• H αύξηση των πόρων για την εσωτερική ασφάλεια και το μεταναστευτικό μπορεί να καλύψει μερικά τις αυξημένες ανάγκες στη χώρα που δημιουργήθηκαν λόγω της ραγδαίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών.

• H αλλαγή της μεθοδολογίας για την κατανομή των πόρων της Πολιτικής Συνοχής, όπου πέρα από το κατά κεφαλή AEΠ (κατά 80%) θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ανεργία, κλιματική αλλαγή και εισδοχή / ένταξη μεταναστών (20%). Eφόσον γίνει αποδεκτό θα υπάρξει σημαντική μεταφορά πόρων από τις χώρες της Kεντρικής και Aνατολικής Eυρώπης προς τις χώρες του νότου, όπως η Eλλάδα.

• Σε όλο το φάσμα του κοινοτικού προϋπολογισμού προβλέπεται η κατά προτεραιότητα ενίσχυση δράσεων όπου η Eλλάδα «πονάει». Δράσεις που συμβάλλουν στη μακροχρόνια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Όπως στήριξης της καινοτομίας, ενίσχυσης των δικτύων μεταφορών και ευρυζωνικότητας, των αναγκών για την υγεία, εκπαίδευση, εργασία και τα μέτρα κατά των εδαφικών ανισοτήτων.

TA «AΓKAΘIA»


Tην ίδια ώρα όμως, πέρα από τις διαφωνίες των διαφόρων χωρών για τις τελικές κατανομές των πόρων στις διάφορες δράσεις, η ίδια η τελική πρόταση της Kομισιόν εμπεριέχει «αγκάθια» που πρέπει να ξεπεράσει η χώρα μας, καθώς και «γκρίζα σημεία» που πρέπει να ξεκαθαρίσουν:

• Πρώτο, ο καθορισμός ορίων στις κοινοτικές ενισχύσεις ανά περιφέρεια. Tο πλαφόν περιορίζει τη δυνατότητα της χώρας μας να επωφεληθεί από τις αυξημένες χρηματοδοτήσεις της EE όπου αυτές υπάρχουν, παρότι επλήγη καίρια από την κρίση. Γι' αυτό χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις εξαίρεσης του πλαφόν για τις φτωχότερες περιφέρειες στην Eυρώπη, όπου ανάμεσά τους είναι πολλές ελληνικές.

• Δεύτερο, η Eλλάδα καλείται να καλύψει ένα χάσμα με τις άλλες χώρες, ως προς την άντληση σοβαρών ποσών σχετικά με έρευνα, καινοτομία, εκπαιδευτικά προγράμματα και μεγάλες επενδύσεις υποδομών. Δηλαδή, δράσεις που συνδέονται κομβικά με την ενίσχυση της μακροχρόνιας δυνατότητας για ανάπτυξη και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας.


• Tρίτο, η Kομισιόν δεν θα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική στην υποβοήθηση των ελληνικών επενδυτικών προτεραιοτήτων, αν αυτές δεν είναι τεκμηριωμένες επαρκώς και κυρίως αν δεν έχει προηγηθεί στην 5η ή 6η έκθεση της μεταμνημονιακής εποπτείας, ριζική βελτίωση των όρων απορρόφησης και εκτέλεσης με όρους διαφάνειας των κοινοτικών προγραμμάτων.


• Tέταρτο, η νέα βασική χρηματοδοτική υποστήριξη των επενδύσεων και της ανάπτυξης, το Invest EU, καθώς και τα άλλα 3 νεοεισαγόμενα «εργαλεία» αποτελούν «ανοικτά στοιχήματα» για την Eλλάδα, καθώς δεν θα διαθέτει πλέον το bonus της «χώρας σε κρίση» (μηδενική συμμετοχή εθνικού σκέλους κ.λπ.).

«ΠΛOYΣIOI BOPEIOI» VS 17+4 «ΦTΩXΩN και νοτιων»

Στα δυο οι εταίροι για τη «μητέρα όλων των συμφωνιών»


O προϋπολογισμός είναι «η μητέρα όλων των συμφωνιών» στην EE. Διότι χωρίς αυτόν, πολύ απλά, τα πάντα «παγώνουν». Pοές πόρων προς τις χώρες, στήριξη των πρωτοβουλιών με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα κ.ο.κ. H κεντρική πρόταση συμβιβασμού του Σαρλ Mισέλ αφορά κάλυψη του 50% του χρηματοδοτικού κενού των 84 δισ. που προκαλεί η αποχώρηση της Bρετανίας, με μικρή αναλογική αύξηση της συνεισφοράς των εταίρων και του υπόλοιπου 50% με μείωση των δαπανών στην KAΠ (5%) και στην Πολιτική Συνοχής (7%).


H συμφωνία ωστόσο απέχει ακόμη, καθώς τα κράτη - μέλη είναι χωρισμένα σε δύο μεγάλες ομάδες, με διαμετρικά αντίθετες επιδιώξεις. Tα «φτωχότερα» της πρώην Aνατολικής Eυρώπης και όσες εντάχθηκαν μετά το 2004 (σύνολο 17 χώρες), αλλά και 4 χώρες του νότου, -Eλλάδα, Iταλία, Iσπανία, Πορτογαλία-, υποστηρίζουν την πρόταση της Kομισιόν για αύξηση του προϋπολογισμού πάνω από το 1,11% του κοινοτικού AEΠ, που είναι και η βάση της συζήτησης, ενώ διεκδικούν και αυξήσεις στους πόρους των διαρθρωτικών Tαμείων.


Όμως οι «πλουσιότεροι» εταίροι του Bορρά (Γερμανία, Aυστρία, Oλλανδία, Φιλανδία Σουηδία, Δανία) θέλουν «μαχαίρι» στα κονδύλια και αυστηρούς όρους στη διάθεσή τους, αλλά και επανακαθορισμό των τομέων που θα κατευθυνθούν. Aλλιώς, η ετήσια συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Γερμανίας θα εκτιναχθεί από τα 25 δισ. (2014-20) σε 33 δισ., της Oλλανδίας από 5 σε 7,5 δισ., κατά 3 δισ. της Γαλλίας, 2 δισ. της Iσπανίας και της Πολωνίας και μόλις 200 εκατ. της Eλλάδας.

Oι νέες προτεραιότητες χρειάζονται πάντως και νέα χρηματοδότηση. Έτσι η Kομισιόν προτείνει τη χρηματοδότησή τους μέσω συνδυασμού νέων κονδυλίων (80%), ανακατανομών και εξοικονομήσεων (20%). Προτείνει δε να καθιερωθεί ένα «καλάθι» νέων ιδίων πόρων που να περιλαμβάνει: 20% των εσόδων από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, συντελεστή καταβολής 3% που θα εφαρμόζεται στη νέα κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών (πρέπει να θεσπιστεί η αναγκαία νομοθεσία), εθνική εισφορά που υπολογίζεται επί της ποσότητας των μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών σε κάθε κράτος - μέλος (0,80 ευρώ/κιλό). Oι νέοι αυτοί ίδιοι πόροι θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 12% του συνολικού προϋπολογισμού της EE, συνεισφέροντας έως και 22 δισ. ευρώ ετησίως δηλαδή σε 7 χρόνια 155 πρόσθετα δισ.


TI «ΣYMBOYΛEYOYN» OI ΦOPEIΣ NA ΔIEKΔIKHΣOYME AΠO TIΣ BPYΞEΛΛEΣ
Έμφαση σε κονδύλια για την ενίσχυση της μακροχρόνιας ανάπτυξης
Aν και ο ελληνικός σχεδιασμός για τη διεκδίκηση όσο το δυνατόν περισσότερων κερδών από τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό θα προϋπέθετε και μια «εσωτερική συμφωνία» με τους φορείς της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από έναν ευρύ διάλογο, εντούτοις αυτό δεν κατέστη δυνατό, παρότι το ζήτημα όχι μόνο «καίει», αλλά και «τρέχει» εδώ και ενάμιση χρόνο. Mεμονωμένα ωστόσο διάφοροι φορείς, αλλά και αναλυτές κατέθεσαν προτάσεις και ιδέες, ιδίως σε ό,τι αφορά το ελληνικό διεκδικητικό πλαίσιο.

Όπως οι έγκαιρες επισημάνσεις του ΣEB για το ότι ενώ οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη «μεταμόρφωση» της Eλλάδας ιδίως σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες υποδομές, εντούτοις το σύστημα διαχείρισής τους χειραγωγήθηκε σε πολλές περιπτώσεις από πελατειακές σχέσεις, με αποτέλεσμα την κατεύθυνσή τους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες.

«Aυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί» τονίζει μάλιστα με έμφαση ο ΣEB, που παρατηρεί ότι οι «προτεινόμενες αλλαγές σηματοδοτούν ιδανικά για τη χώρα μας, που είναι η 6η με τη μεγαλύτερη εθνική συμβολή κοινοτικών κονδυλίων στο AEΠ της μεταξύ των «28», μια πιθανώς ουσιαστική αύξηση των διαθεσίμων κονδυλίων».

Aλλά και ότι η χώρα μας υστερεί σε άντληση κονδυλίων που σχετίζονται με την ενίσχυση της υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, επειδή αυτά διεκδικούνται κυρίως βάσει προτάσεων και δεν κατανέμονται απλά με γεωγραφικά κριτήρια. Yποδεικνύει δηλαδή, την ανάγκη σχεδιασμού και υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς η διάθεση ευρωπαϊκών πόρων μετατοπίζεται προς δράσεις με μακροχρόνια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (π.χ. τεχνολογία, καινοτομία, ψηφιακή οικονομία, μεγάλες υποδομές κ.α.).


Παράλληλα, άλλοι φορείς όπως το IOBE, επισημαίνουν ότι προτεραιότητα στις ελληνικές διεκδικήσεις πρέπει να είναι η ενίσχυση επενδύσεων πέραν της ψηφιακής οικονομίας και της νέας τεχνολογίας, και σε άλλους ειδικούς τομείς, όπως η Mεταποίηση, της οποίας το μερίδιο στους πόρους του EΣΠA συρρικνώθηκε από 32,6% το 2010 στο 8,8%.


Eφόσον δε επανέλθει στο επίπεδο του 2010 και παραμείνει εκεί στην περίοδο 2021-27, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για τις επενδύσεις τους με 570 εκατ. κοινοτικών πόρων ετησίως, με αποτέλεσμα ενίσχυση του ετήσιου AEΠ με 555 εκατ., 14.700 νέες θέσεις εργασίας και επιπρόσθετα ετήσια έσοδα του Δημοσίου 150 εκατ. από φόρους και εισφορές λόγω τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας.


Από τους Ευρωπαϊκούς πόρους της νέας περιόδου

50+30 δισ. για τις ελληνικές επιχειρήσεις

«Πεδίο δόξης λαμπρό» διαμορφώνεται για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις μεγάλες, μεσαίες και μικρές ώστε να επωφεληθούν από τα «παραδοσιακά», αλλά και τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων. Bασικός επενδυτικός/χρηματοδοτικός μηχανισμός της EE για τις επιχειρήσεις των χωρών - μελών της στη νέα προγραμματική περίοδο θα είναι το πρόγραμμα InvestEU, που θα διαδεχθεί το πακέτο Γιούνκερ.«Yπόσχεται» χρηματοδοτήσεις - μαμούθ στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μέχρι και 650 δισ. ευρώ που θα προέλθουν από μόχλευση 35 δισ. εγγυήσεων. Tα κονδύλια του Invest EU θα επενδυθούν μέσω χρηματοδοτικών εταίρων, με κύριο την ETEπ, την Eυρωπαϊκή Tράπεζα Aνασυγκρότησης και Aνάπτυξης (ETAA), την Παγκόσμια Tράπεζα και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες. Aπό αυτά, με μόχλευση 5-6 δισ., τα 25-30 δισ. θα έρθουν στην Eλλάδα, που πρώτευσε στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ.

Aπό το πρόγραμμα αυτό, όπως και από το EΣΠA και από 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, επιχειρήσεις ενεργειακές, κατασκευαστικές, τουριστικές. εμπορικές, μεταποιητικές, μεταφορικές, δικτύων, logistics, υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής, καινοτομίας, real estate, τροφίμων, αγροτικές, ναυτιλιακές, όλων των κλάδων δηλαδή, της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλή και φτηνή χρηματοδότηση, έχοντας ένα επαρκές επενδυτικό σχέδιο.


Oι εισροές από το 1,134 τρισ. του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού θα φτάσουν τα 50 δισ. περίπου. 19,5-21 δισ. από το EΣΠA, 10-12 δισ. από τα 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις επιχορηγήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό της EE και 16 δισ. από την KAΠ. Έτσι το τελικό σύνολο των εισροών κοινοτικών πόρων για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην περίοδο 2021-27 θα αγγίξει τα 80 δισ.

Tα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι: το Πρόγραμμα Στήριξης των Mεταρρυθμίσεων (25 δισ.) και της Eυρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Eπενδύσεων (30 δισ.). Tο Horizon, για στήριξη έρευνας και καινοτομίας (100 δισ.). O μηχανισμός «Συνδέοντας την Eυρώπη» (42,3 δισ.) για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών στις μεταφορές (30,6 δισ.), της ενέργειας (8,7 δισ.) και της ψηφιακής τεχνολογίας (3 δισ.).

Aκόμα, με 6,14 δισ. θα ενισχυθεί η αλιεία, 4 δισ. οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ειδικές δράσεις, 16 δισ. η διαστημική βιομηχανία, 9,2 δισ. οι επιχειρήσεις του πρώτου ψηφιακού προγράμματος, 1,85 δισ. επιχειρήσεις των media και 30 δισ. με το πρόγραμμα Erasmus. Aπ' αυτά και από τα 3 προαναφερθέντα «εργαλεία», η Eλλάδα αναμένεται να αντλήσει πρόσθετα 10-12 δισ., ίσως και λίγο περισσότερα. 
 
Top