του Μηνά Τσαμόπουλου

Μέτρα για τη στήριξη του κυπριακού νηολογίου έλαβε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της κυπριακής κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα το κυπριακό

κράτος, στηρίζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) ανακοίνωσε την παράταση στην πληρωμή του φόρου χωρητικότητας και του οφειλόμενου ετήσιου τέλους διαχείρισης νηολογίου.

Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο φόρος χωρητικότητας και το ετήσιο τέλος διαχείρισης νηολογίου για το φορολογικό έτος 2020, που θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, καθίστανται πληρωτέα την 31η Μαΐου 2020.


Επίσης, για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του ΥΦΥΝ και την αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και συνεργάτες του, το ΥΦΥΝ έχει προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις λειτουργίας που να διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Ως εκ τούτου, το κοινό καλείται όπως πραγματοποιεί τα αιτήματα του ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ΥΦΥΝ 6/2020.

Η Κύπρος είναι το 6ο νηολόγιο στην προτίμηση των Ελλήνων εφοπλιστών με 226 πλοία χωρητικότητας 17 εκατ. τόνων.Η Λιβερία έχει 866 ελληνόκτητα πλοία, τα Μάρσαλ 850. Με βάση τη χωρητικότητα στο νηολόγιο της Λιβερίας είναι εγγεγραμμένο το 22% του ελληνόκτητου στόλου ήτοι 77,3 εκατ. τόνους. Τα νησιά Μάρσαλ έχουν το 20,3% ήτοι 62,08 εκατ. τόνους.


Στη Μάλτα 673 χωρητικότητας 62,08 εκ τόνων και η Ελλάδα με 636 πλοία 65,6 εκατ. τόνων.

Ακολουθεί ο Παναμάς με 3755 πλοία και 22,2 εκατ. τόνων
.   

 
Top