Του Χρήστου Μαζανίτη
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) αποφάσισε:
1.Την τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων καθώς και Υποπτεράρχου σε θέση Αντιπτεράρχου, ως εξής:
α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
 • (1) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Κούτρα (ΑΜ: 44982), ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού - Διοικητή Δόγματος Εκπαίδευσης.
 • (2) Τον Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπαδόπουλο (ΑΜ: 44999), ως Διοικητή 1ης Στρατιάς.
 • (3) Τον Αντιστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα (ΑΜ: 45600), ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.
 • (4) Τον Αντιστράτηγο Ευάγγελο Λύκο (ΑΜ: 45613), ως Υπαρχηγό ΓΕΣ.
 • (5) Τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Κούκκο (ΑΜ: 45614), ως Διοικητή Γ΄ ΣΣ / NRDC-GR.
 • (6) Τον Αντιστράτηγο Σπύρο-Γεράσιμο Ρώσση (ΑΜ: 45656), ως Διοικητή ΣΕΘΑ.
 • (7) Τον Αντιστράτηγο Άγγελο Ιλαρίδη (ΑΜ: 45676), ως Διοικητή Δ΄ ΣΣ.
 • (8) Τον Αντιστράτηγο Λεωνίδα Κακαβά (ΑΜ: 46199), ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.
 • (9) Τον Αντιστράτηγο Νικόλαο Φλάρη (ΑΜ: 46201), ως Επιτελάρχη ΓΕΣ.
β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 • (1) Τον Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ (ΑΜ: 1823), ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.
 • (2) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Γεώργιο Μπαμπλένη ΠΝ (ΑΜ: Μ-713), ως Διοικητή ΔΔΜΝ.
γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 • (1) Τον Aντιπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη (ΑΜ: 14479), ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.
 • (2) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα (ΑΜ: 14491), ως Διοικητή ΔΑΥ.
2. Τη διατήρηση στη θέση τους, των παρακάτω:
α. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 • (1) Τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ (ΑΜ:1799), ως Αρχηγό Στόλου.
β. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 • (1) Αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά (ΑΜ:14033), ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.
 • (2) Τον Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Κωνσταντίνο Αράπη (ΑΜ:13152), ως Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ.
Είχε προηγηθεί το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) με τις τακτικές κρίσεις των Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έκρινε:
1. Στο Στρατό Ξηράς
α. «Διατηρητέους» τους:
 • (1) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Κούτρα Κωνσταντίνο
 • (2) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Παπαδόπουλο Βασίλειο
β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:
 • (1) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Μπονώρα Δημήτριο
 • (2) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μασούρα Κωνσταντίνο
 • (3) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Δημητρόπουλο Γεώργιο
2. Στο Πολεμικό Ναυτικό
α. «Διατηρητέους» τους:
 • (1) Υποναύαρχο Δρυμούση Ιωάννη ΠΝ
 • (2) Υποναύαρχο Καμπουράκη Γεώργιο ΠΝ
 • (3) Υποναύαρχο Κατάρα Δημήτριο - Ελευθέριο ΠΝ
 • (4) Υποναύαρχο Καβουλάκο Δημήτριο ΠΝ
 • (5) Υποναύαρχο (Μ) Μπαμπλένη Γεώργιο ΠΝ
 • (6) Υποναύαρχο (Μ) Σούφρα Δημήτριο ΠΝ
 • (7) Υποναύαρχο (ΥΙ) Δαμιανό Δημοσθένη ΠΝ
β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:
 • (1) Αντιναύαρχο (Μ) Αλεξόπουλο Αριστείδη ΠΝ
 • (2) Υποναύαρχο Χατζάκη Παναγιώτη ΠΝ
 • (3) Υποναύαρχο Παππά Βελισσάριο ΠΝ
 • (4) Υποναύαρχο (Ο) Πέτσο Νικόλαο ΠΝ
3. Στη Πολεμική Αεροπορία
α. «Διατηρητέους» τους:
 • (1) Αντιπτέραρχο (Ι) Μπουρολιά Θεμιστοκλή
 • (2) Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Αράπη Κωνσταντίνο
 • (3) Υποπτέραρχο (Ι) Γκοντικούλη Ιωάννη
 • (4) Υποπτέραρχο (Ι) Ρέτσα Νικόλαο
 • (5) Υποπτέραρχο (Ι) Φασούλα Γεώργιο
 • (6) Υποπτέραρχο (Ι) Πιτταρά Νικηφόρο
 • (7) Υποπτέραρχο (Ι) Χατζήρη Πέτρο
 • (8) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Καραδήμα Γεώργιο
 • (9) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Τολούμη Γεώργιο
 • (10) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Χατζηγεωργίου Δημήτριο
β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:
 • (1) Αντιπτέραρχο (Ι) Δημητρίου Λαμπράκη
 • (2) Υποπτέραρχο (Ι) Γιάνναρο Κωνσταντίνο
 • (3) Υποπτέραρχο (Ι) Άγγο Κωνσταντίνο
 • (4) Υποπτέραρχο (Ι) Ντινόπουλο Αθανάσιο
 • (5) Υποπτέραρχο (Ι) Γερόλυμο Ιωάννη
 • (6) Υποπτέραρχο (Ι) Τσιρογιαννίδη Δημήτριο
 • (7) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Αρνέλλο Ιωάννη
 • (8) Υποπτέραρχο (ΕΑ) Βαγενά Γεώργιο
4. Στο Κοινό Νομικό Σώμα
 • «Διατηρητέο» τον Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Γιαννακάκη Σπυρίδωνα.
5. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών
 • «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» τον Υποστράτηγο (ΟΕ) Μάνο Ιωάννη.
 
Top