Μία από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας από την άποψη του κλίματος της αγοράς, βιώνει ο κλάδος της μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου. Κατάσταση η οποία
αντικατοπτρίζεται στις μελλοντικές προσδοκίες για τον ρυθμό αύξησης προσφοράς ναυλοσυμφώνων.

“Είναι σπάνιο να βλέπουμε μια τέτοια απαισιοδοξία για το μέλλον, με ναύλους πολύ χαμηλότερους από τα λειτουργικά έξοδα ενός πλοίου , σε μια αγορά που ιστορικά έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιδράσει δυναμικά και χωρίς προειδοποίηση” επισημαίνεται σε ανάλυση της η Break Wave Advisors.

Τα ποσοστά παραμένουν κάτω από τα περιθώρια κέρδους για πολλούς μήνες μπροστά. Και όμως, κατ’ επανάληψη τέτοιες προσδοκίες αποδείχθηκαν λανθασμένες, σε μια αγορά όπου η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης μπορεί να διαταραχθεί χωρίς προειδοποίηση. Τα ναύλα για τα Capesize ανέρχονται σήμερα σε 4.000 δολάρια την ημέρα, ενώ για τα Panamax είναι περίπου 5.000 δολάρια ημέρα.
Η Βραζιλία παραμένει μια κρίσιμη περιοχή όταν πρόκειται για τα φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Όμως οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος της Βραζιλίας παραμένουν αδύναμες. Για τα Capesize, οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλίας είναι εξαιρετικά σημαντικές για την απορρόφηση της χωρητικότητας και, ως εκ τούτου, την εξισορρόπηση μιας αδύναμης ναυλαγοράς όπως η σημερινή. Και όμως, ο Μάρτιος θα αποδειχθεί πολύ αδύναμος μήνας, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 η εξαγωγή σιδηρομεταλλεύματος θα είναι χειρότερη των τελευταίων ετών.
Ωστόσο, δεδομένης της ανάκαμψης της κινεζικής οικονομίας, της βελτίωσης του καιρού και της σχετικά υψηλής τιμής του σιδηρομεταλλεύματος οι αναλυτές αισιοδοξούν για τα μελλοντικά ναυλοσύμφωνα. 

Όσο προχωράει ο Απρίλιος, αναμένεται μια σταδιακή βελτίωση στην αγορά spot. Ορισμένα πρώιμα σημάδια μιας τέτοιας βελτίωσης εμφανίστηκαν ήδη αν και είναι πρώιμες οι οποίες ασφαλείς προβλέψεις σε ένα τέτοιο ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.   
 
Top