Μπορεί οι δύο ξενοδοχειακές μονάδες που διατηρεί η «Δάιος Πλαστικά» να έχουν κλείσει ύστερα από την κρατική απόφαση για τα
ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, ωστόσο ανοιχτή παραμένει η μονάδα παραγωγής πλαστικών φύλλων και σωλήνων της εταιρείας, με τις συνέπειες στην χρηματοοικονομική κατάστασή της να παραμένουν θολές.

Η εταιρεία σημειώνει ότι είναι έτοιμη να επαναλειτουργήσει τις ξενοδοχειακές της μονάδες όταν αρθεί η αναστολή λειτουργίας, ενώ σημειώνει ότι προς το παρόν δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα μεγέθη της εταιρείας.
Αναλυτικά, η Δάιος αναφέρει: «Η εταιρία Δάιος Πλαστικά αβεε στα πλαίσια ενημέρωσης των επενδυτών γνωστοποιεί ότι :
Η εταιρία δραστηριοποιείται σε δύο κλάδους.
Α) Παραγωγή πλαστικών φύλλων και σωλήνων κυρίως για πολλαπλές αγροτικές εφαρμογές και


Β) Στον ξενοδοχειακό κλάδο διαθέτοντας μία ξενοδοχειακή μονάδα 12μηνης λειτουργίας στην Θεσσαλονίκη και μέσω της θυγατρικής της Hellas Holiday Hotels AE (100% ) μία ξενοδοχειακή μονάδα resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.


Μετά την πανδημία του COVID-19 η παραγωγική μονάδα συνεχίζει την λειτουργία της. Η διοίκηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών της, εξυπηρετώντας παράλληλα, παρά τις όποιες δυσκολίες , τους πελάτες της.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels AE στην Κρήτη βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας με κυβερνητικές αποφάσεις.

Σε καθεστώς αναστολής οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία
Εκ του λόγου αυτού το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής.

Παράλληλα η διοίκηση του Ομίλου ετοιμάζεται για την λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων όποτε αρθεί η αναστολή καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της μη λειτουργίας.


Οι συνέπειες στην χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας και του ομίλου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αυτή την στιγμή και θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη και την διάρκεια της πανδημίας όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και παγκόσμια». 

 
Top