Ενώ η κυβέρνηση δια του Υπουργού Οικονομικών, καθ’ όλη την προηγούμενη εβδομάδα, διέψευδε ως ανυπόστατα τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι επίκεινται αλλαγές στο μισθολόγιο των δημοσίων ...

υπαλλήλων και περικοπές στους μισθούς τους, το αρμόδιο για τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού Υπουργείο Εσωτερικών εξέδιδε απόφαση, με ημερομηνία 15 Μαίου, με την οποία συγκροτεί επιτροπή για «θέματα ανθρώπινου δυναμικού» (τόσο γενικά και αόριστα) η οποία, μεταξύ άλλων, θα εισηγηθεί:

«Την παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν σε θέματα μισθολογίου / παροχών του Δημοσίου Τομέα» και την «διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ` ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων μισθολογίου του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα».
Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν τρεις (3) γενικοί Γραμματείς, δηλαδή, ο ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, ο ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής και ο ΓΓ Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών.

Να υποθέσω ότι αυτοί επικουρούμενοι από ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες, θα καταγράψουν, λεπτομερώς, τις κανονιστικές ρυθμίσεις που είναι σκορπιες και θα προτείνουν διορθώσεις στις ατέλειες και τα κενά που, όντως, έχει το μισθολόγιο; Μήπως θα κάνουν και επισκόπηση της βιβλιογραφίας; Χρήσιμη θα ήταν!

Νομίζω, όμως, ότι είναι ηλίου φαεινότερο το τι θα κάνουν αυτά τα στελέχη εκεί. Νομίζω, επίσης, ότι καλύτερα όλων θα ξέρει η κυβέρνηση. Αφού, λοιπόν, δεν έχει να κρύψει τίποτα, θέλουμε να μάθουμε με τη λύση ποιών προβλημάτων του μισθολογίου θα καταπιαστούν οι 3 γενικοί γραμματείς (οι οποίοι, μάλιστα, συγκαταλέγονται στους παλιούς, τους κομματικούς κι όχι στους νέους, τους υπηρεσιακούς);

Αν δεν μας πει, όμως, τότε «χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει». Έτσι δεν λέει ο σοφός λαός μας;


 
Top