Στο νέο στόλο με τα οικολογικού τύπου πλοία, τον ισχυρό ισολογισμό, τη χαμηλή μόχλευση και την καλή ρευστότητα της
εταιρίας του, στηρίζει την αισιοδοξία του για το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Χατζηπατέρας.

Στη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το 4o τρίμηνο του 2019 και το σύνολο του έτους για την εισηγμένη στο NYSE Dorian LPG, συμφερόντων του εφοπλιστή, ο Γ. Χατζηπατέρας εξέφρασε την αισιοδοξία για τα βασικά του εμπορίου LPG και δήλωσε σίγουρος πως η Dorian είναι καλά τοποθετημένη για να αποδειχθή ασφαλής επιλογή για τους πελάτες, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της.Στο τελευταίο κομμάτι, τα πράγματα είναι εντυπωσιακά, αφού τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν 468,18% από το 2018 στα $0,81, έναντι εκτίμησης για $0,62. 

Τα έσοδα ανέβηκαν κατά 176,21% yoy, στα 95,202 εκατ. δολάρια. Στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020, τα έσοδα έφτασαν τα 33,4 εκατ. δολάρια.
 
Top