Θεσμοθετείται δηλαδή ένα νέο είδος εταιρικών σχημάτων με κεφάλαιο κίνησης, όπως θα ορίζει το νομοσχέδιο, τουλάχιστον 300 χιλιάδων
ευρώ που θα μπορούν να χορηγούν δάνεια, ευθέως ανταγωνιστικά με το τραπεζικό σύστημα ως προς τα επιτόκια, μέχρι 25.000 ευρώ.


Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν ένας δανειολήπτης σκοπεύει να πάρει δάνειο, εξαντλείται στις 25.000 ευρώ.
Δεν θα έχει το δικαίωμα να παίρνει από κάθε εταιρεία αυτού του σκοπού 25.000. Μπορεί να λάβει δάνεια από διάφορες εταιρείες που όλα μαζί αθροιστικά να ανέρχονται στις 25.000 ευρώ, όπως εξηγούν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν υποβληθεί η άδεια προς έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, η εταιρεία και τα πρόσωπα που θα τη διοικούν θα πρέπει πρώτα να έχουν λάβει ειδική άδεια καταλληλότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν υπάρχει η σχετική έγκριση από τις ευρωπαϊκές Αρχές, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα εγκρίνει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης που θέλει να ασχοληθεί με τις μικροπιστώσεις.


Για την λειτουργία της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα που θα εγκρίνουν τα δάνεια με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν θητεία σε πιστωτικό ίδρυμα.

Ως προς τις χορηγήσεις, έγκειται στη δυνατότητα της επιχείρησης που ασχολείται με τις μικροπιστώσεις αν θα εγκρίνει το δάνειο κάποιου οφειλέτη που βρίσκεται ήδη στον Τειρεσία. Κριτήριο θα είναι το πόσο διάστημα είναι «κόκκινος» ο οφειλέτης ή αν προκύπτει από τη σχέση του με την τράπεζα στην οποία έχει οφειλή ότι κατέβαλε προσπάθειες να φανεί συνεπής στις δόσεις του.

Κατά τα άλλα, οι μετοχές των εταιρειών microfinance θα είναι ονομαστικές, ενώ θα χορηγoύν πιστώσεις που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και δεν θα λειτουργούν ως διαχειριστές κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα χορηγούμενα δάνεια θα καλύπτουν επενδυτικές ανάγκες, κεφάλαιο κίνησης, χρηματοδοτικές μισθώσεις για την απόκτηση εξοπλισμού, ακόμη και εγγυήσεις.

Ο θεσμός των μικροπιστώσεων έρχεται να καλύψει το κενό στη χρηματοδότηση ή να αντιμετωπίσει τα τραπεζικά εμπόδια που συναντούν πολλές μικρές επιχειρήσεις στο στάδιο της εκκίνησης της οικονομικής τους δραστηριότητας, αλλά και φυσικά πρόσωπα (π.χ. φοιτητές) τα οποία σχεδιάζουν να εισέλθουν στον επιχειρηματικό στίβο.


Σύμφωνα με τραπεζικές εκτιμήσεις, υπάρχουν περί τις 400.000 με 500.000 μικροί επιχειρηματίες που είναι για διάφορους λόγους αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Σε αυτούς θα απευθύνονται κυρίως οι μικροπιστώσεις.

Πρόκειται για:

πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

– φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

– αυτοαπασχολούμενους

– Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

– ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

«To νομοσχέδιο θα κατατεθεί πάρα πολύ σύντομα και αφορά στο πλαίσιο των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, το οποίο είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου (υπό τον Γιάννη Δραγασάκη) και θα αφορά όλη τη λειτουργία αυτών των μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με μικροπιστώσεις», τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης.

«Αυτό δίνει ένα σημαντικό άνοιγμα για παροχή ρευστότητας σε πολύ μικρές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσεις, αλλά έχουν την προοπτική να αναπτυχθούν και ο ιδιώτης δανειοδότης τις εμπιστεύεται. Στις μικροπιστώσεις απαγορεύονται οι εξασφαλίσεις. Άρα, είναι προς όφελος των πιθανών δανειοληπτών όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο και σύντομα θα φέρουμε προς ψήφιση στη Βουλή»,
ανέφερε.
 
Top