Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε., με ποσοστό απαρτίας 86,41%. Ανάμεσα σε άλλα θέματα, εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019, το οποίο ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε 0,5388 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,424 ευρώ για την προηγούμενη χρήση (αύξηση 27%).

Τα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2019 έχουν ως εξής:

- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 149,2 εκατ. ευρώ έναντι 132,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%.

- Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 47,6 εκατ. ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%.

- Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27 % σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018.

- Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018.

- Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 106,7 εκατ. ευρώ έναντι 80,9 εκατ. το 2018.

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., Yu Zenggang, που προήδρευσε της συνέλευσης, δήλωσε: «Το 2019 σημαδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης του Πειραιά στη Μεσόγειο, αφού συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU».

Και συμπλήρωσε σχετικά: «Η υψηλή αυτή επίδοση προκάλεσε μία σειρά από θετικές συνέπειες στην εθνική και τοπική οικονομία όπως αύξηση του ανταλλάγματος παραχώρησης, των μερισμάτων, φόρων, θέσεων εργασίας και τελικά τη βελτίωση του οικονομικού κοινωνικού -αποτυπώματος της ΟΛΠ Α.Ε.».

 
Top