Σε μια σημαντική επένδυση στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης προσωράει το Πλαίσιο εγκαινιάζοντας 4 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα
καταστήματά του σε κεντρικούς άξονες της Αττικής.
Συγκεκριμένα, οι σταθμοί οι οποίοι θα έχουν ατομική ισχύ 22kW ανά φορτιστή θα εγκατασταθούν δύο στο κατάστημα της Αγίας Παρασκευής, επί της λεωφόρου Μεσογείων και δύο στο κατάστημα του Αλίμου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Έτσι, οι πελάτες θα μπορούν να φορτίζουν δωρεάν τα αυτοκίνητά τους κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών. Αξίζει να σημειωθεί πως η Πλαίσιο αποτελεί τον πρώτη αλυσίδα εκτός του επισιτιστικού κλάδου που υποδέχεται αυτή την τεχνολογία στα καταστήματά της.



Στόχος της συγκεκριμένης επένδυσης είναι αφενός να έχουν οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων την ευκαιρία να τροφοδοτούν τα οχήματά τους με ενέργεια, αφετέρου να αποτελέσει και κίνηση που πέραν της εξυπηρέτησης των πελατών, αποβλέπει και στην περαιτέρω διάδοση αυτής της οικολογικής μεθόδου μετακίνησης, μειώνοντας μακροπρόθεσμα την εκπομπή αέριων ρύπων.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία πρόσφατα απέσπασε και δύο βραβεία για την Εταιρική

Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης: Συγκεκριμένα, απέσπασε τη Silver διάκριση στο CR Index στη γενική κατάταξη, ως αναγνώριση των ενεργειών της απέναντι στην κοινωνία, την οικονομία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, κατά το 2019, ενώ της απονεμήθηκε και ο έπαινος για τον Πυλώνα Marketplace (Αγορά), ο οποίος αφορά την υγιή σχέση της εταιρείας με τους πελάτες, τους καταναλωτές και τους προμηθευτές της.   
 
Top