Ξεκινά σήμερα η διαδικασία της σύνδεσης παιδιών με υποψήφιους γονείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχών και Υιοθεσιών.


  • Αρχικά γίνεται η σύνδεση των δύο μητρώων – του παιδιού και του υποψηφίων γονέων – από το Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο διενεργεί συνδέσεις μεταξύ των βάσεων δεδομένων κάθε 24 ώρες
  • Κάθε φορά που προκύπτει πρόταση σύνδεσης, ενημερώνονται αρχικά οι κοινωνικοί λειτουργοί του παιδιού και των υποψήφιων γονέων προκειμένου να επεξεργαστούν την πρόταση σύνδεσης.
  • Ακολουθεί συνάντηση και επικοινωνία μεταξύ των κοινωνικών λειτουργών και των υποψηφίων γονέων. 
  • Σε περίπτωση συμφωνίας και των δύο μερών ξεκινά η περίοδος προσαρμογής κατά την οποία, το παιδί προς αναδοχή ή υιοθεσία συναντά τους υποψήφιους γονείς υπό την εποπτεία του κοινωνικού του λειτουργού. 
  • Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προσαρμογής, το παιδί τοποθετείται στην οικογένεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αρχική διασύνδεση των μητρώων, όλα τα υπόλοιπα στάδια πραγματοποιούνται από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς- του παιδιού και των υποψηφίων γονέων- και ότι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του ανηλίκου, κατά τρόπο που να συνάδει με την ηλικία και την ωριμότητά του.
Το όραμα μας  είναι η οικογενειακή αποκατάσταση των παιδιών που ζουν σε μονάδες παιδικής προστασίας μέσα από τη σύνδεση τους με υποψήφιους γονείς οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ευθύνες του κάθε παιδιού.
Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τα παιδιά που διαμένουν σε κλειστές δομές, τα παιδιά που αναζητούν μια οικογένεια, τα παιδιά που ζουν μακριά από τους βιολογικούς τους γονείς αλλά έχουν κάθε δικαίωμα στην ευτυχία. Τα παιδιά μας,το μέλλον μας…
Βουτυράκου Σταυρούλα
Εκπαιδευτικός


Πολιτικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας
 
Top