Η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή, Diana Shipping, συμφερόντων της οικογένειας Παληού, ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου
χρονοναύλωσης με την ST Shipping and Transport Pte. Ltd., της Σιγκαπούρης για το χωρητικότητας 75.700 dwt Panamax dry bulk πλοίο, κατασκευής 2010 m/v Selina.
Ο καθαρός ναύλος ανέρχεται σε US $11.000 τη μέρα, μείον 5% προμήθεια σε τρίτους, για περίοδο 12 ως 14 μηνών, αρχής γενομένης από την 5η Ιουλίου. 

Μέχρι πρότινος, το Selina ήταν ναυλωμένο στην Cargill με καθαρό ναύλο US $4.750 τη μέρα, μείον προμήθειες 4,75%. 
Η ναύλωση αναμένεται να αποφέρει στην εταιρία 3,96 εκατ. δολάρια καθαρών εσόδων.  
 
Top