Το  Ολυμπιακό Ακίνητο «Σπίτι της Άρσης Βαρών» το οποίο βρίσκεται στο Δήμο της Νίκαιας -  Αγ. Ιων. Ρέντη, κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς προς αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του για ακαδημαϊκούς  σκοπούς. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού η πρώτη φάση του έργου υπογράφηκε στις 31 Ιουλίου 2020, με την εταιρεία AGTech, μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητή Άγγελου Κότιου και του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Γεώργιου  Κατσόγιαννη.
Με την ολοκλήρωση των έργων το Ολυμπιακό Ακίνητο θα μετατραπεί σε χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων και έρευνας, και γενικότερα σε χώρους οι οποίοι θα εξυπηρετούν την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για την διαμόρφωση του κτιρίου έχουν ληφθεί υπόψη οι τοπικές συνθήκες της περιοχής, η μελλοντική χρήση του κτιρίου, η ασφάλεια και υγεία των χρηστών, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, και οι νέες ισχύουσες διατάξεις.
 
Top