Ενδιαφέρουσες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση των Μύλων Χατζηκρανιώτη τους οποίους προσπαθεί να πάρει για ένα ...σακί αλεύρι ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας Τουρισμού Κ. Λούλης!

Η ιστορική εταιρεία «Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη - Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε.» με 111 έτη δραστηριότητας οδηγήθηκε το 2019 σε πτώχευση ως αποτέλεσμα της αδυναμίας να αντεπεξέλθει στα προβλήματα που της προκάλεσε η 10ετής οικονομική κρίση. Για την εταιρία διενεργήθηκε πλειοδοτικός διαγωνισμός στις 24 Ιουλίου 2020 και υποβλήθηκαν δύο προσφορές.

Η πρώτη ποσού 1.050.000 ευρώ από την εταιρία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» και η δεύτερη ποσού 1.012.010 ευρώ «ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Σύμφωνα με το Ν.4307/2014, γνωστό και ως «Νόμο Δένδια», εφόσον υποβληθεί μια προσφορά εισάγεται προς έγκριση από τους πιστωτές, αλλιώς εισάγεται απευθείας στο αρμόδιο δικαστήριο για τυπική έγκριση.

Με βάση αυτά είναι σαφές ότι πλέον η περιουσία της εταιρίας, αξίας 10-15 εκατ. ευρώ, κινδυνεύει να εκποιηθεί έναντι του ευτελούς τιμήματος των 1.050.000 ευρώ. Επομένως είναι τα εύλογα ερωτήματα κατά πόσο η διαδικασία αυτή διασφαλίζει πραγματικά τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών, και συγκεκριμένα:

  • Τα συμφέροντα του Δημοσίου που έχει απαίτηση κατά της εταιρίας από φορολογικές υποχρεώσεις.
  • Τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ, που έχει σημαντική απαίτηση κατά της εταιρίας.
  • Τα συμφέροντα των εργαζομένων, που επίσης έχουν απαιτήσεις κατά της εταιρίας.
  • Τα συμφέροντα των μετόχων καθώς η εταιρία είναι εισηγμένη. Τα συμφέροντα της εταιρίας επιβάλλουν την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της έναντι εύλογου τιμήματος.
  • Τέλος τα συμφέροντα των ίδιων των τραπεζών, οι οποίες έχουν απαίτηση ύψους 10 εκατ. ευρώ και θα ικανοποιηθεί μόνο κατά ένα ελάχιστο ποσοστό...
 
Top