Βελτιωμένα κατά 28,6% εμφανίστηκαν τα κέρδη προ φόρων της Αλουμύλ το α' εξάμηνο του έτους, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατέγραψε κάμψη καθώς επηρεάστηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Μυλωνάς: Σε πλήρη εξέλιξη το επιχειρηματικό πλάνο της ΑΛΟΥΜΥΛ

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Μυλωνάς, ανέφερε: «Οι κοσμογονικές αλλαγές που προξένησε η πανδημία του Covid-19, προκάλεσαν σε όλο τον πλανήτη ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, επηρεάζοντας το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας, η ΑΛΟΥΜΥΛ κατόρθωσε να απορροφήσει σχετικά ανώδυνα τις συνέπειες της πρωτοφανούς αυτής κρίσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις συνθήκες για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος και την επίτευξη των μελλοντικών της στόχων. Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα και την παρατεταμένη ύφεση, το επιχειρηματικό πλάνο της ΑΛΟΥΜΥΛ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενισχύοντας την πεποίθησή μας για επίτευξη των στόχων μας».

Μείωση 5,1% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης στο εξεταζόμενο διάστημα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, επηρεαζόμενος από τις επιπτώσεις της πανδημίας, κατέγραψε μείωση 5,1% και διαμορφώθηκε στα €111,0 εκατ. έναντι €116,9 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2019, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €8,9 εκατ. έναντι €11,4 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 22,0%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €26,6 εκατ. έναντι €29,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά 8,6%.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €4,0 εκατ. έναντι €3,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 28,6%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους €3,4 εκατ. έναντι €2,2 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 54,8%.


Τα αποτελέσματα της Μητρικής

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της Μητρικής, o κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 5,6% και διαμορφώθηκε στα €73,3 εκατ. έναντι €77,6 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2019. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €10,5 εκατ. έναντι €11,7 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά 10,7%. 
Kατά το α΄ εξάμηνο του 2020, τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €1,5 εκατ. έναντι €0,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 187,3%. 
Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους €1,7 εκατ. έναντι €0,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 2918,8%. 
 
Top