50 προσλήψεις στον δήμο Πειραιά - Ποιες είναι οι ειδικότητες

50 προσλήψεις στον δήμο Πειραιά – Ποιες είναι οι ειδικότητες

NEWS ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Την πρόσληψη, συνολικά πενήντα (50) ατόμων, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ο Δήμος Πειραιά  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, και διαρκούν έως και τη Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021.

Οι θέσεις εργασίας

Για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και με διάρκεια σύμβασης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και έως 31 Ιουλίου 2021:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (17 θέσεις)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (8 θέσεις)
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (5 θέσεις)
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ (3 θέσεις)
Για την Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (1 θέση)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ (3 θέσεις)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ (1 θέση)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (1 θέση)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ (3 θέσεις)
Για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες:

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (2 θέσεις)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (3 θέσεις)
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (3 θέσεις)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά,
Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535,
Πειραιάς,

απευθύνοντάς την στο Τµήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, υπόψιν κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 & 566)

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις μίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε ακόμα:  Ανοίγει την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Ανδρέας Γαρύφαλλος»

Σου άρεσε το άρθρο; Για ακόμα περισσότερα παρόμοια άρθρα:
Κάνε εγγραφή στο Google News.
Κάνε subscribe στο YouTube.
Ακολούθησε μας στο Facebook.
Ακολούθησε μας στο Twitter.

Το κουτούκι του παίδαρου

Newsroom | Pireas News