Πανελλήνιες 2022: Πώς θα συμπληρώσεις έξυπνα το μηχανογραφικό σου

BREAKING NEWS ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συμβουλές για υποψηφίους

Οι Πανελλήνιες 2022 τελείωσαν και από το αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτών θα κριθεί ποιοι από τους υποψηφίους θα πάρουν το εισιτήριο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μπροστά τους ανοίγονται νέοι ορίζοντες και μέσα από μια επιτυχή επιλογή σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.
Ερωτήματα σχετικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Πρόκειται για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής η οποία ισχύει από πέρσι και τους 4 συντελεστές

βαρύτητας που είναι από 20 έως 40%, που καθορίζουν οι ίδιες οι σχολές και θα ισχύσει από φέτος. Οι δύο αυτές βασικές τομές στο υπάρχον σύστημα απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή των υποψηφίων.

Η ΕΒΕ θα προκύπτει κάθε χρόνο από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου –συνολικά τέσσερα– πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή, τον οποίο θα αποφασίζει κάθε Τμήμα ΑΕΙ που είναι ενταγμένο στο πεδίο. Κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι αυτόματα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής, δεν θα μπορούν να δηλώσουν τμήματα ΑΕΙ εάν έχουν επίδοση κάτω από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του τμήματος.

Καλό είναι να δηλώσουν όλα τα τμήματα τα οποία τους επιτρέπει το σύστημα. Ο λόγος είναι ότι μπορεί ένας υποψήφιος να έχει περάσει την ΕΒΕ ενός τμήματος, ωστόσο να καλυφθούν οι θέσεις του από άλλους υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία. Άρα οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρει το σύστημα.

Όσον αφορά τώρα τους διαφορετικούς συνδυασμούς που μπορεί να προκύψουν από τους 4 συντελεστές βαρύτητας που είναι από 20 έως 40%, όπως προαναφέραμε και καθορίζονται από τις ίδιες τις σχολές θα προκύψουν διαφορετικές βαθμολογίες για κάθε Επιστημονικό πεδίο.

Δείτε ακόμα:  Πήρε άδεια από τις φυλακές και έκλεψε κοσμημάτων αξίας 1,2 εκατ. ευρώ από κοσμηματοπωλείο

Εκτός από πλήθος περιπτώσεων όπου ομάδα τμημάτων έχουν τους ίδιους Συντελεστές Βαρύτητας π.χ. 20-20-30–30 ή 20-30-20-30 κλπ. Από την επεξεργασία (Καλοδήμος Δ.) των δεδομένων προκύπτουν οι παρακάτω μέγιστοι αριθμοί διαφορετικών βαθμολογιών για κάθε ΕΠ: 1ο ΕΠ μέγιστος αριθμός 29, 2ο ΕΠ μέγιστος αριθμός 51, 3ο ΕΠ μέγιστος αριθμός 38 και 4ο ΕΠ μέγιστος αριθμός 47.
δ) ερωτήματα σχετικά με το λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο

Από πέρυσι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων να συμπληρώσουν, παράλληλα με το γνωστό μηχανογραφικό δελτίο για τις θέσεις στα ΑΕΙ, και μηχανογραφικό για τις θέσεις των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση εισαγωγής στα Δημόσια ΙΕΚ. Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και σε θέσεις ανά ειδικότητα που δεν προκηρύχθηκαν κατά την ανωτέρω διαδικασία.

Να υπενθυμίσουμε πως οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση τον Σεπτέμβρη και για άλλες ειδικότητες πέρα από αυτές που προσφέρονται μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

ε) ερωτήματα σχετικά με το κόστος σπουδών

Εάν δεν υπάρχει σχολή που τους ενδιαφέρει στον τόπο κατοικίας τους, οφείλουν να διερευνήσουν την οικονομική δυνατότητα να μετακινηθούν σε μια άλλη πόλη. Επομένως τα οικονομικά της οικογένειάς τους είναι ένα σημαντικό δεδομένο που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους. Το κόστος σπουδών απασχολεί πλέον πολλούς υποψήφιους και η συζήτηση με τους γονείς καθίσταται επιβεβλημένη.

Μία λύση θα ήταν η στέγαση σε φοιτητική εστία, εφόσον, βέβαια, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η πόλη που τους ενδιαφέρει προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

Δείτε ακόμα:  Εκκενώνονται τρία χωριά στη Λάρισα

ζ) ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής

Μπορούν να διερευνήσουν την πιθανότητα και τις προϋποθέσεις μετεγγραφής κοντά στον τόπο κατοικίας τους ή τον ίδιο τόπο που σπουδάζει ο αδελφός/ή τους, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, μέσα από το ΦΕΚ: http://users.sch.gr/ndemertzis/ant2021.pdf.

Προσοχή όμως γιατί στο νόμο που ισχύει αυτή τη στιγμή, πολλά έχουν αλλάξει για τη δυνατότητα μετεγγραφής. Έτσι για παράδειγμα τέθηκε ακαδημαϊκό φίλτρο στις μετεγγραφές των φοιτητών από ΑΕΙ σε ΑΕΙ.

Πρόκειται για τη λεγόμενη «βάση μετεγγραφής», η οποία ορίζεται στις 2.750 μόρια κάτω από τη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος. Ενδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος για μετεγγραφή στο τμήμα Η/Υ ΕΜΠ, του οποίου η βάση το 2019 ήταν 18.314 μόρια, θα έπρεπε να έχει 15.564 μόρια.

Η «βάση μετεγγραφής» αναμένεται να περιορίσει τον αριθμό μετεγγραφών, ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, φτάνει ο ενδιαφερόμενος να έχει τη βάση του.

Β. Τα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Απευθυνόμενος λοιπόν σε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, θα του πρότεινα να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα πρώτο:
Επιλέγεις και εκτυπώνεις το επιστημονικό πεδίο που σε ενδιαφέρει.

Βήμα δεύτερο:
Σε κάθε Πεδίο χαρακτηρίζεις τις σχολές επιλογής σου με τα γράμματα:
Α: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν πρωταρχικά
Β: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν λιγότερο
Γ: για τις Σχολές που δεν σε ενδιαφέρουν και τόσο.

Βήμα τρίτο:
Ιεραρχείς αριθμητικά (με 1, 2, 3…κλπ) τις σχολές της κατηγορίας Α από άποψη ενδιαφέροντος και προτίμησης πχ Α1, Α2, ….Α10. Προσοχή όμως να υπάρχει αριθμητική συνέχεια.
Όταν τελειώσεις με τα τμήματα της κατηγορίας Α προχωράς στην κατηγορία Β και κάνεις το ίδιο συνεχίζοντας, όμως, με τον αριθμητικό δείκτη που σταμάτησες προηγούμενα πχ Β11,…Β22, τέλος συνεχίζεις και στην κατηγορία Γ πχ Γ23… κλπ.

Δείτε ακόμα:  00 οι βαθμολογίες των υποψηφίων

Βήμα τέταρτο:
Αν τώρα διαγράψεις τα γράμματα Α, Β, Γ, οι αριθμοί που παραμένουν δηλώνουν τη σειρά προτίμησης των σχολών επιλογής σου.

Μεταφορά στο Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό

Εν τω μεταξύ έχεις απευθυνθεί στο Λύκειό σου και έχεις αποκτήσει τον προσωπικό σου κωδικό ασφαλείας (password) με τον οποίο θα μπεις στην εφαρμογή https://exams.it.minedu.gov.gr/ όταν την ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθώντας τις οδηγίες που σου παρέχει, συμπληρώνεις, ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό σου, μεταφέροντας με πολλή προσοχή τη σειρά προτίμησης των σχολών που καθόρισες στο προαναφερθέν τέταρτο βήμα.

Έχεις τη δυνατότητα να υποβάλλεις ένα πρόχειρο μηχανογραφικό, να το τροποποιήσεις αν χρειαστεί και να προχωρήσεις στην οριστικοποίησή του μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.

Σου άρεσε το άρθρο; Για ακόμα περισσότερα παρόμοια άρθρα:
Κάνε εγγραφή στο Google News.
Κάνε subscribe στο YouTube.
Ακολούθησε μας στο Facebook.
Ακολούθησε μας στο Twitter.

Το κουτούκι του παίδαρου

Η Ελένη Ρίτσου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Έχει σπουδάσει Graphic design και δημόσιες σχέσεις . Είναι λάτρης των social media και αρθρογραφεί σε ηλεκτρονικά μέσα.