Γίνε σήμερα Διαμεσολαβητής-τρια με Διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γίνε σήμερα Διαμεσολαβητής-τρια με Διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ίσως το νεότερο επάγγελμα του 21ου αιώνα για κατόχους Πτυχίου Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 2022 από τον εκπαιδευτικό όμιλο Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αδειοδοτημένων από το Υπ. Παιδείας, έχοντας δεκαπενταετή (15) εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Φέρει Πανελλαδική δράση και ανακοινώνει επίσημα τον 1ο κύκλο Βασικής […]

Όλο το άρθρο