Μαρία Κυριαζή: Διαταραχές οπτικής αντίληψης και ασκήσεις αντιμετώπισης

Μαρία Κυριαζή: Διαταραχές οπτικής αντίληψης και ασκήσεις αντιμετώπισης

Τι ονομάζεται οπτική αντίληψη; Ο εγκέφαλος μας διαθέτει την ικανότητα να συνθέτει και να αναλύει με ακρίβεια  και ταχύτητα τις πληροφορίες που του παρουσιάζονται οπτικά. Αυτό ονομάζεται οπτική επεξεργασία. Η οπτική αντίληψη αποτελεί δεξιότητα της οπτικής επεξεργασίας και είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να παρακολουθεί, να κατανοεί και να επεξεργάζεται τις οπτικές πληροφορίες.  Δυσκολίες στην […]

Όλο το άρθρο