Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: 62 απόφοιτοι "απειλούν" με αγωγές γιατί διαφήμιζε σπουδές που δεν είχαν καμιά επαγγελματική κατοχύρωση!

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: 62 απόφοιτοι “απειλούν” με αγωγές γιατί διαφήμιζε σπουδές που δεν είχαν καμιά επαγγελματική κατοχύρωση!

Εξήντα δυο (62) απόφοιτοι και ενεργοί σπουδαστές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και συγκεκριμένα των προγραμμάτων (α) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) και (β) Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ), απέστειλαν πολυσέλιδη εξώδικη όχληση-διαμαρτυρία στην Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ προειδοποιώντας με αγωγές δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τα δίδακτρα που πλήρωσαν και για αποζημίωση ηθικής βλάβης επειδή ισχυρίζονται ότι, […]

Όλο το άρθρο