Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού:

Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού: Τι είναι και πως θα το αναγνωρίσουμε

Η κίνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη ενός παιδιού. Μέσω αυτής εξερευνά το περιβάλλον, αποχτά γνώσεις και εμπειρίες. Η κινητική ανάπτυξη εξελίσσεται ραγδαία στην προσχολική ηλικία. Το παιδί για να μπορέσει να εκτελέσει μια κίνηση απαιτείται ο σωστός κινητικός σχεδιασμός και συντονισμός, η ακρίβεια και η ταχύτητα της κίνησης.  Η διαταραχή του κινητικού συντονισμού χαρακτηρίζεται […]

Όλο το άρθρο