ΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Γιορτή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Γιορτή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας

𝚬𝛌ά𝛕𝛆 𝛎𝛂 𝛄𝛊𝛐𝛒𝛕ά𝛔𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛍𝛂𝛇ί 𝛕𝛂 𝟏𝟎 𝛘𝛒ό𝛎𝛊𝛂 𝛌𝛆𝛊𝛕𝛐𝛖𝛒𝛄ί𝛂ς 𝛕𝛈ς 𝚬𝛌𝛌𝛈𝛎𝛊𝛋ής 𝚺𝛘𝛐𝛌ής 𝚳𝛂𝛔𝛕𝛐𝛌𝛐𝛄ί𝛂ς 𝛑𝛐𝛖 𝛊𝛅𝛒ύ𝛉𝛈𝛋𝛆 𝛂𝛑ό 𝛕𝛈𝛎 𝚬𝛌𝛌𝛈𝛎𝛊𝛋ή 𝚬𝛕𝛂𝛊𝛒𝛆ί𝛂 𝚳𝛂𝛔𝛕𝛐𝛌𝛐𝛄ί𝛂ς 𝛖𝛑ό 𝛕𝛈𝛎 𝚨𝛊𝛄ί𝛅𝛂 𝛕𝛈ς 𝚫𝛊𝛆𝛉𝛎𝛐ύς 𝚬𝛕𝛂𝛊𝛒𝛆ί𝛂ς 𝚳𝛂𝛔𝛕𝛐𝛌𝛐𝛄ί𝛂ς (𝐒.𝐈.𝐒.) 𝛕𝛈𝛎 𝚱𝛖𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝟏𝟏 𝚫𝛆𝛋𝛆𝛍𝛃𝛒ί𝛐𝛖 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝛋𝛂𝛊 ώ𝛒𝛂 𝟐𝟎.𝟑𝟎 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝚳𝛆𝛄ά𝛌𝛈 𝚨ί𝛉𝛐𝛖𝛔𝛂 𝚻𝛆𝛌𝛆𝛕ώ𝛎 𝛕𝛈ς 𝚲έ𝛔𝛘𝛈ς 𝚨𝛏𝛊𝛚𝛍𝛂𝛕𝛊𝛋ώ𝛎 𝚬𝛎ό𝛑𝛌𝛚𝛎 𝚫𝛖𝛎ά𝛍𝛆𝛚𝛎 (𝚲𝚨𝚬𝚫) 𝛐𝛅ός 𝚸𝛈𝛄ί𝛌𝛌𝛈ς 𝟏, 𝚨𝛉ή𝛎𝛂 𝟏𝟎𝟔 𝟕𝟓 (𝚺𝛕ά𝛔𝛈 𝚳𝛆𝛕𝛒ό «𝚬𝛖𝛂𝛄𝛄𝛆𝛌𝛊𝛔𝛍ός») 𝚺𝛕𝛐 […]

Όλο το άρθρο

Ενημερωτική Ημερίδα και Αιμοδοσία: Η Υγεία του Μαστού και η πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού

Την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 από τις 18.30 – 20.30 στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών, Δημήτρη Σούτσου 46, Αμπελόκηποι ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τις 10.00 – 15.00 στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών θα λάβει χώρα Εθελοντική ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την κάλυψη των αναγκών της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων Μαριάννα […]

Όλο το άρθρο