Κτηματολογική διαμεσολάβηση: Η επαγγελματική προοπτική για τους Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους

Κτηματολογική διαμεσολάβηση: Η επαγγελματική προοπτική για τους Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους

Κτηματολογική διαμεσολάβηση: Μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τις εσφαλμένες αρχικές εγγραφές Δυνάμει του άρθρου 8 παρ. δ’ του Ν. 4821/2021 τροποποιήθηκε ο νόμος του λειτουργούντος κτηματολογίου Ν. 2664/1998 και προβλέφθηκε πλέον η υποχρεωτικότητα διενέργειας Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης σε όλες τις υποθέσεις διόρθωσης εσφαλμένων αρχικών εγγραφών καθώς και η δυνατότητα διόρθωσης αυτών με Κτηματολογική […]

Όλο το άρθρο