Λιμάνι Πειραιά: Τι συμβαίνει με το πρόγραμμα εξειδικευμένων μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Λιμάνι Πειραιά: Τι συμβαίνει με το πρόγραμμα εξειδικευμένων μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Πριν από 4 περίπου χρόνια, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής υπερψήφισε ένα πρόγραμμα εξειδικευμένων μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Πειραιά…με έμφαση στη περιοχή γύρω από το Λιμάνι, κόστους 89.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιούνταν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με στόχο τη διαμόρφωση ενός πρωτότυπου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ρύπανσης, καταγραφής των ρύπων και ταυτοποίησης […]

Όλο το άρθρο