Πειθαρχικό παράπτωμα από υπάλληλο σε αναρρωτική άδεια -Τι ισχύει

Πειθαρχικό παράπτωμα από υπάλληλο σε αναρρωτική άδεια -Τι ισχύει

To πειθαρχικό παράπτωμα της «χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας» ( άρθρο 109§2 περ. δ’ ν. 3528/2007) είναι ένα από τα σοβαρότερα παραπτώματα που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας, αφού δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Αποτελεί αόριστη νομική έννοια, καθώς το ποιες ακριβώς συμπεριφορές μπορούν να χαρακτηριστούν από […]

Όλο το άρθρο