ΟΛΠ ΑΕ: Ολοκληρώθηκε η τακτική συνέλευση μετόχων - Θετική αποτίμηση του 2020 παρά την πανδημία

ΟΛΠ ΑΕ: Ολοκληρώθηκε η τακτική συνέλευση μετόχων – Θετική αποτίμηση του 2020 παρά την πανδημία

Η ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποίησε την Πέμπτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία είχε την απαραίτητη απαρτία με ποσοστό συμμετοχής των μετόχων 82,36%. Κατά τη διάρκεια της γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διανομή νερίσματος, αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2020. Το ποσό του μερίσματος, […]

Όλο το άρθρο