Πανελλήνια Ένωση Πτυχιουχών ΥΕΦΚΚ: Ειδικό Μισθολόγιο και αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από 150€ σε 200€

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιουχών ΥΕΦΚΚ: Ειδικό Μισθολόγιο και αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από 150€ σε 200€

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιουχών της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Κατστημάτων Κράτησης με επιστολή-αιτιολογημένη έκθεση προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς ΖΗΤΑ  Ειδικό Μισθολόγιο και αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από 150€ σε 200€.

Διαβάστε την επιστολή-αιτιολογημένη έκθεση:

ΘΕΜΑ: Νέο ειδικό μισθολόγιο  υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καστηματων Κράτησης.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμοι κύριοι/ες Βουλευτές,

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Όπως σαφώς γνωρίζετε, η κρίση χρέους στην Ελλάδα ανάγκασε την πολιτεία να εφαρμόσει μία σειρά μέτρων, με σκοπό να στηρίξει την Ελληνική οικονομία.

Στην προσπάθειά της αυτή, προέβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε περικοπές μισθών, οι οποίες ήταν πρωτοφανής, όχι μόνο για τα εγχώρια αλλά και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ο πολύ γρήγορος ρυθμός υιοθέτησης των εν λόγω μέτρων, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αδικίες σε κατηγορίες εργαζομένων, τις οποίες το κράτος προσπάθησε να αποκαταστήσει με τη θέσπιση ειδικών μισθολογίων.

(π.χ. στρατιωτικών, λιμενικών, αστυνομικών κτλ)

Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί να αποκατασταθεί η αδικία, που υφίσταται η υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, όσον αφορά το μισθολόγιο της.

Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου είχε ως αποτέλεσμα, αφενός να έχουμε περικοπές στις μηνιαίες μας αποδοχές άνω του 30% , αφετέρου οι νεοδιόριστοι συνάδελφοί μας να αμείβονται με το πενιχρό μισθό των 684€..

Άπαντες εξ ημών, περίπου 2.000 άτομα, υπηρετούμε ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, σε οργανική θέση του κλάδου Δ.Ε. προσωπικού της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω υπηρεσίας, ΠΔ 215/2006, ΦΕΚ 217/Α/12-10-2006.

Δείτε ακόμα:  Ανοιχτή επιστολή υπαλλήλων του υπουργείου Ναυτιλίας με «παράπονα» για Πλακιωτάκη

Η άνωθεν υπηρεσία αποτελεί ειδικό ένοπλο σώμα και έχει τα ίδια καθήκοντα με εκείνα της Ελληνικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ανωτέρω κανονισμού, ορίζεται ότι το προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης, παρέχει την εργασία του, όλες τις ημέρες του έτους, καθ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σε εναλλασσόμενες βάρδιες ανά οκτάωρο, με αδιάθετο αλλαγής και 24ωρη ανάπαυση.

Επίσης λόγω των δυσμενών ειδικών συνθηκών εργασίας, το προσωπικό εργάζεται κατά τρεις ώρες λιγότερο σε εβδομαδιαία βάση, από τις οριζόμενες διατάξεις που ισχύουν στο δημόσιο τομέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας,

1) φρούρηση και ασφάλεια Καταστημάτων Κράτησης,

2) πάσης φύσεως μεταγωγές κρατουμένων,

3) φύλαξη ασθενών κρατουμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας,

4) φύλαξη εξωτερικών θυρωρείων Καταστημάτων Κράτησης,

5) περιπολίες πέριξ Καταστημάτων Κράτησης,

6) συνδρομή εντός Καταστημάτων Κράτησης, από την ΟΑΕΕ (ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών),

Φέρουμε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ 215/2006 στολή και πλήρη εξάρτηση, φορητό πομποδέκτη, (ασύρματο) και επιπλέον εξοπλισμό, σε περίπτωση ειδικών εντολών.

Το προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης όταν εκτελεί υπηρεσία σκοπού, πλην άλλων φέρει αυτόματο όπλο, που είναι στη θέση (βολή κατά βολή) όταν προαυλίζονται κρατούμενοι και εκτός του ατομικού του οπλισμού, εφοδιάζεται με αυτόματο όπλο, επαρκή αριθμό γεμιστήρων, χημικά μέσα και φορητό πομποδέκτη.

Κατά την εκτέλεση των μεταγωγών οι συνοδοί, φέρουν ατομικό οπλισμό, αλεξίσφαιρα γιλέκα και φορητό πομποδέκτη.

Σε ειδικές περιπτώσεις μεταγωγής επικίνδυνων κρατουμένων, ή ύποπτων απόδρασης και κατόπιν εντολής του Διοικητή της υπηρεσίας, μέρος της επιπλέον συνοδευτικής δύναμης, φέρει πέραν του ατομικού οπλισμού και αυτόματο όπλο.

Τα όπλα παραδίδονται όταν λαμβάνουμε άδεια, ως ορίζεται ειδικότερα στο ανωτέρω ΠΔ και την κοινή υπουργική απόφαση, που προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 50 του ν. 2721/1999 όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του ν. 3388/2005.

Δείτε ακόμα:  Αρσάκειο: 285 απόφοιτοι επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες για σεξουαλική βία κατά μαθητών

Εξάλλου, όπως συνάγεται από το άρθρο 19 του ανωτέρω ΠΔ παρ. 1 η υπηρεσία

Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, εφοδιάζεται με τον αναγκαίο οπλισμό προς εκπλήρωση της αποστολής της, που διακρίνεται σε στατικό και ατομικό.

Ο στατικός οπλισμός, είναι υπηρεσιακό υλικό που παραμένει στις υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και ο ατομικός οπλισμός, είναι είτε υλικό της υπηρεσίας που χρεώνει στο προσωπικό, είτε ιδιωτικός.

Η προμήθεια του δημοσίου οπλισμού, διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επειδή εξ όλων των ανωτέρω συνάγεται ότι εμείς που απαρτίζουμε την υπηρεσία ΥΕΦΚΚ, φέρουμαι σύμφωνα με τα ανωτέρω προλεχθέντα οπλισμό, όπως τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας, που χρεώνεται σε κάθε έναν από εμάς από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούμε, το οποίο παραδίδουμε ή μας αφαιρείται, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις α β γ δ του άρ19 παρ 3 του Π.Δ 215/2006.

Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του αρ 19 του Π.Δ. 215/2006, οι Εξωτερικοί Φρουροί επιτρέπεται να κατέχουν και να φέρουν ιδιωτικό ατομικό οπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ 50 παρ 4, 5 και 6 του ν. 2721/1999 όπως προστέθηκαν με το αρ 2 του

ν.3388/2005 και τις κατ  εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές διατάξεις και Υπουργικές αποφάσεις.

Επειδή εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η υπηρεσία μας, μπορεί να θεωρηθεί ως υπηρεσία Σωμάτων Ασφαλείας, καθόσον είμαστε αρωγοί στο έργο των δικαστικών, ιδίως των εισαγγελικών αρχών και ως ιδιαίτερη διοικητική υπηρεσία, που φέρει αστυνομικό χαρακτήρα, διαφυλάττουμε την ησυχία και την τάξη και προλαμβάνουμε το έγκλημα.         

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Σας καταθέτουμε την πρότασή μας για το συγκεκριμένο θέμα.

Δείτε ακόμα:  Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε οικονομική ενίσχυση 8.500 ευρώ ως… αγρότης!

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να πράξετε τα δέοντα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και η υπηρεσία μας να ενταχθεί στο ήδη υπάρχον ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας (συνδυαστικά κατηγορίας Δ και Γ).

Σου άρεσε το άρθρο; Για ακόμα περισσότερα παρόμοια άρθρα:
Κάνε εγγραφή στο Google News.
Κάνε subscribe στο YouTube.
Ακολούθησε μας στο Facebook.
Ακολούθησε μας στο Twitter.

Newsroom | Pireas News