Φρένο στα κόλπα παράκαμψης του «λουκέτου» για παραβίαση των μέτρων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με άλλον ιδιοκτήτη σε χώρο που τελεί σε αναστολή λειτουργίας
Η πανδημία του κορονοϊού και τα συνεχή μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή του κινδύνου της διασποράς της, καθώς και η πρόβλεψη για την επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων, ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περίπτωση παράβασης των σχετικών μέτρων, έχει καταστήσει ιδιαίτερα εφευρετικούς τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όπως έχει διαπιστωθεί, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία των επιχειρήσεων τους σε περίπτωση επιβολής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων τους, επινόησαν την γνωστοποίηση-αναγγελία της φερόμενης μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της επιχείρησης τους. Δηλαδή προέβαιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4442/2016 στην γνωστοποίηση της μεταβίβασης της επιχείρησης τους σε άλλο πρόσωπο, με διαφορετικό ΑΦΜ, ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη βεβαίωση (άρθρο 29 του Ν.4442/2016) της οικείας δημοτικής αρχής για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, που στεγάζονταν στο συγκεκριμένο κατάστημα, στο οποίο είχε επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της αναστολής λειτουργίας του, για βεβαιωμένες παραβάσεις της νομοθεσίας για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.
Τέτοιου είδους αθέμιτες πρακτικές αποτρέπει η Κοινή Υπουργική απόφαση, (ΦΕΚ Β’ 6290/29-12-2021) για τα νέα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, σύμφωνα με άρθρο του νομικού συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Στάθη Σταματελόπουλου, που αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου.
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
Με την υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.82927/2021 Κοινή Υπουργική απόφαση, (ΦΕΚ Β’ 6290/29-12-2021,)για τα νέα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, στο άρθρο 2 προστίθενται παρ. 6, 7 και 8 αναφορικά με την αναστολή κάθε δραστηριότητας και λειτουργίας στον χώρο και στις εγκαταστάσεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την γνωστοποίηση αυτών στις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση ίδρυσης νέου καταστήματος στον ίδιο χώρο, ως εξής:
«6. Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Ζ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), η αναστολή λειτουργίας που επιβάλλεται στο νομικό πρόσωπο, ή την επιχείρηση που λειτουργεί το κατάστημα συνεπάγεται αυτοδικαίως για το ίδιο χρονικό διάστημα και την αναστολή κάθε δραστηριότητας και λειτουργίας στον χώρο και στις εγκαταστάσεις του καταστήματος.
7. Σε περίπτωση ίδρυσης νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:
(α) Το αρμόδιο όργανο του Δήμου στα όρια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλει, πριν προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 28 του ν. 4442/2016, να λάβει βεβαίωση από την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή ότι ο χώρος του καταστήματος δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας. Το όργανο του Δήμου οφείλει να απέχει από την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου μέχρι να λάβει τη βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι ο χώρος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας.
(β) Απαγορεύεται κάθε μορφής γνωστοποίηση του ν. 4442/2016, είτε πρόκειται για πρώτη γνωστοποίηση είτε για μεταβολή ή αλλαγή φορέα, εφόσον ο χώρος στον οποίο λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η επιχείρηση τελεί σε αναστολή λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το μέτρο.
8. Κάθε γνωστοποίηση που γίνεται κατά παράβαση των παρ. 6 και 7 θεωρείται ανυπόστατη και επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, που επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, συνεστημένου, ή υπό σύσταση, που διενήργησε τη γνωστοποίηση».
Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η αθέμιτη εξακολούθηση της λειτουργίας επιχειρήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, συνεπεία παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού και παράλληλα αποκαθίσταται και το αίσθημα δικαίου, καθώς η πρακτική αυτή προφανώς και λειτουργεί αθέμιτα και κατά τρόπο παράνομα ανταγωνιστικό σε βάρος των λοιπών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων οι ιδιοκτήτες τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, παρά το μεγάλο κόστος που υφίστανται από τους μεγάλης έκτασης περιορισμούς που πράγματι προβλέπονται για τη λειτουργία των καταστημάτων τους.

Δείτε ακόμα:  Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Σου άρεσε το άρθρο; Για ακόμα περισσότερα παρόμοια άρθρα:
Κάνε εγγραφή στο Google News.
Κάνε subscribe στο YouTube.
Ακολούθησε μας στο Facebook.
Ακολούθησε μας στο Twitter.

Newsroom | Pireas News