Σε ιδιώτες ανατίθενται ταφές και εκταφές στο Βόλο λόγω της αύξησης θανάτων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι κηδείες λόγω Covid-19 αυξήθηκαν φέτος κατά 24,96%
Κατά 24,96% αυξήθηκαν οι θάνατοι στο Βόλο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2021 σε σχέση με το 2020, ενώ στην Ελλάδα ο μέσος όρος την ίδια περίοδο ανέρχεται σε 7,39%.
Επιπλέον, στο κεντρικό κοιμητήριο έχουν ταφεί 278 νεκροί από κορονοϊό. Υπάρχει δε ανάγκη για περισσότερες εργασίες ταφών και εκταφών και το έργο θα δοθεί σε ιδιώτη, όπως αποφάσισε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή. Τη σχετική εισήγηση έκανε η διεύθυνση κοιμητηρίων. Ειδικότερα σε αυτή αναφέρεται ότι η προοπτική της εξέλιξης των θανάτων από τον ιό, όπως διαφαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι αυξανόμενη.
Η πίεση που δέχονται τα κοιμητήρια του Δήμου Βόλου, είναι σημαντική. Κατά τις πρώτες 26 εβδομάδες του 2021 είχαμε αύξηση θανάτων στην Ελλάδα κατά 7,39%. Ειδικότερα στη Θεσσαλία η αύξηση ανήλθε στο 12,61% και αυτό αποδεικνύεται και από στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, όπου κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-8-2020 οι ταφές στο κοιμητήριο “Κούκος” και στα υπόλοιπα του πρώην συνδέσμου ήταν 829, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του έτους 2021, ανήλθαν στις 1036, διαμορφώνοντας μια αύξηση της τάξης του 24,96%.
Η ορθή διαχείριση των νεκρών (ταφή, εκταφή και άλλοι τρόποι διαχείρισης) έχουν άμεση επίδραση στις συνθήκες δημόσιας υγιεινής. Υπάρχουν παραδείγματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, όπου η αύξηση των νεκρών της πανδημίας έφερε κατάρρευση του συστήματος διαχείρισης τους, με άμεσες δυσμενείς συνέπειες στις συνθήκες δημόσιας υγιεινής.Για την κάλυψη των παραπάνω αυξημένων αναγκών, δηλαδή του ενταφιασμού των νεκρών από τον CoVID-19 και τις λοιπές αιτίες, η Διεύθυνση Κοιμητηρίων από την αρχή της πανδημίας, συνέταξε μελέτη και προχώρησε στην υλοποίηση νέων ταφικών τετραγώνων.
Ωστόσο, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα κοιμητήρια, θα πρέπει να διενεργούνται και οι αντίστοιχες εκταφές. Δηλαδή, η κάλυψη των αναγκών ταφής των νεκρών από CoVID-19 και των λοιπών, είναι συνυφασμένη με την διενέργεια των αντίστοιχων εκταφών. Αυτό υλοποιείται με τις καθημερινές εκταφές που διενεργούνται, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος από την ταφή και οι οποίες γίνονται μετά από επικοινωνία της υπηρεσίας και των συγγενών των ενταφιασμένων.
Το προηγούμενο όμως χρονικό διάστημα, λόγω των περιορισμών μετακίνησης των πολιτών, υπήρξε μεγάλη διστακτικότητα από μέρους τους για να μετακινηθούν και να προχωρήσουν σε εκταφή των προσφιλών τους προσώπων. Αυτό έχει αποκατασταθεί και συνεπώς υπάρχει μεγάλη αύξηση και στον τομέα των εκταφών. Η διαφαινόμενη αύξηση των θανάτων από τον CoVID-19, εκτός από την εξεύρεση χώρου, δημιουργεί και μεγάλη πίεση στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την διαχείριση των νεκρών, δηλαδή την ταφή και την εκταφή.
Συγκεκριμένα, οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην υπηρεσία, με την ειδικότητα Ταφών – Εκταφών, είναι δύο, από τους οποίους ο ένας συνταξιοδοτείται εντός του 2021. Είναι προφανές οτι η κάλυψη των αναγκών ταφών – εκταφών των κοιμητηρίων του “Κούκου”, του πρώην συνδέσμου, καθώς και των περιφερειακών, τα οποία στο σύνολό τους ανέρχονται σε 32, δεν είναι δυνατή από τους δύο υπαλλήλους. Γι’ αυτό το σκοπό, οι εργασίες ανατίθενται και σε ιδιώτη, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες.
Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος 2021, διενεργήθηκε πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός, με το ποσό των 49.445 ευρώ. το οποίο όμως εξαντλήθηκε σύντομα, λόγω της μεγάλης αύξησης των θανάτων λόγω CoVID-19. Από τα παραπάνω, προκύπτει η άμεση ανάγκη ανάθεσης εργασιών ταφών – εκταφών σε ιδιώτη, για την κάλυψη των υποχρεώσεων που προέκυψαν και προκύπτουν συνεχώς αυξανόμενες. Το ποσό που προϋπολογίζεται για την κάλυψη των αναγκών, είναι 62.000 ευρώ.

Δείτε ακόμα:  Ποιοι πρέπει να προσέχουν και ποιοι να εμβολιαστούν άμεσα

Newsroom | Pireas News