Στο ΣτΕ οι δικηγόροι κατά της υποχρεωτικής εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ζητούν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ζητώντας την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία θεσπίζεται η υποχρεωτική εγγραφή των δικηγόρων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο(Γ.Ε.ΜΗ).
Οι δικηγόροι στρέφονται με αίτηση τους κατά της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (90043/2021) επισημαίνοντας, σύμφωνα με ανακοίνωση τους, «ότι το δικηγορικό επάγγελμα ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, που υπερισχύουν γενικών ρυθμίσεων, ακόμη και μεταγενέστερων και ότι οι δικηγόροι, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να καταστούν ή να αντιμετωπίζονται ως έμποροι , δεδομένου μάλιστα ότι η εμπορική ιδιότητα αποτελεί για αυτούς ασυμβίβαστο.»
Σύμφωνα με τους λόγους ακύρωσης, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη και ακυρωτέα ιδίως διότι :
α) Εκδόθηκε άνευ της συμπράξεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως απαιτεί το άρθρο 86 παρ. 4 ν. 4635/2019,
β) Συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση στην επαγγελματική ελευθερία των δικηγόρων, κατά παράβαση των συνταγματικών κανόνων και των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
γ) Παραβιάζει τα άρθρα 5 και 25 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679(GDPR), καθώς δεν τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας των δεδομένων, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της αναλογικότητας, αλλά αντίθετα επιβάλλεται περαιτέρω επεξεργασία μη συμβατή με τον σκοπό της αρχικής επεξεργασίας.

Δείτε ακόμα:  Παραδέχτηκε την ενοχή της η υπάλληλος

Newsroom | Pireas News