Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Πειραιά

Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Πειραιά

NEWS ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με θητεία από 13/01/ 2022 έως 13/ 01/ 2023,  οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 Αντιδήμαρχοι:

 1. Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αντιδήµαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, με αρµοδιότητες της Δ/νσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης καθώς και των Τµηµάτων Σχολικών Κτιρίων και Συντήρησης & Επισκευής Κτιρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων.
 2. Αράπης Δηµήτριος,Αντιδήµαρχος Δόµησης & ΓΣΠ και Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ με  αρµοδιότητες της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόµησης & ΓΣΠ, καθώς και της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ, πλην των αρµοδιοτήτων των Τµηµάτων Σχολικών Κτιρίων και Συντήρησης & Επισκευής Κτιρίων, σε ότι αφορά τα Σχολικά κτίρια.
 3. Αργουδέλης Αλέξανδρος,Αντιδήµαρχος Οδοποιίας – Αποχέτευσης με αρµοδιότητες τηςΔ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, πλην του συντονισµού της Δηµοτικής Συγκοινωνίας του Τµήµατος Οδικών Έργων και Δηµοτικής Συγκοινωνίας.
 4. Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά,Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών με αρµοδιότητες της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
 5. Ζαρακέλη Ανδριάνα,Αντιδήµαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, με αρµοδιότητες τηςΔ/νσης Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
 6. Καρακατσάνη Αντωνία,Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου με αρµοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 7. Καρύδης Δηµήτριος,Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης.
 8. Καψοκόλης Γρηγόριος,Αντιδήµαρχος Προσόδων και Εµπορίου με  αρµοδιότητες τηςΔ/νσης Προσόδων και Εµπορίου.
 9. Μανωλάκος Λεωνίδας,Αντιδήµαρχος Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού με  αρµοδιότητες της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού.
 10. Μπουρδάκου Κυριακή,Αντιδήµαρχος Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με αρµοδιότητες της Δ/νσης Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 11. Ρέππας Παναγιώτης,Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με  αρµοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Βίτσας Γεώργιος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων, με την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
 2. Ζηλάκου Χαραλαμπία, Εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και  Βρεφονηπιακών Σταθμών, με την εποπτεία και τον συντονισμό των Διευθύνσεων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης  και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 3. Καμαράτος Αλέξανδρος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με την εποπτεία και τον συντονισμό των Δ/νσεων Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 4. Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας,  με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 5. Μοραντζής Αντώνιος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου.
 6. Νταϊφά Ειρήνη, Εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Πολιτισμού.
 7. Τουμαζάτου Γερασιμούλα-Αλεξάνδρα, Εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής Συγκοινωνίας, με αρμοδιότητα ελέγχου και συντονισμού της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Τμήματος Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης.
Δείτε ακόμα:  Δήμος Πειραιά: Εργασίες καθαρισμού στις παραλίες Φρεαττύδα και Βοτσαλάκια

Οικονομική Επιτροπή-Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιπλέον με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη ορίζεται:

 1. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κα Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτρης Καρύδης και Γρηγόριος Καψοκόλης, ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος Προσόδων & Εμπορίου κ. Γρηγόριος Καψοκόλης και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτρης Καρύδης και Αλέξανδρος Αργουδέλης ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Θα ήθελα να ευχηθώ στους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους μια καλή, εποικοδομητική και δημιουργική νέα θητεία, με στόχο την πρόοδο της πόλης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών. Σε αυτή τη θητεία, η οποία θα είναι 12μηνη, παραμένουν στις ίδιες θέσεις αιρετοί με όρεξη για δουλειά, εμπειρία και προσφορά, ενώ παράλληλα ανανεώνονται ορισμένα χαρτοφυλάκια, καθώς πιστεύω πως είναι σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία σε νέα πρόσωπα να δουλέψουν και να προσφέρουν στην πόλη τους. Και σε αυτή τη νέα αρχή, συνεχίζεται η αγαστή συνεργασία με τον συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο», γεγονός που με χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς πιστεύω πως μόνο με ευρύτερες συναινέσεις, με  σύμπνοια και βάζοντας στην άκρη τις όποιες αντιθέσεις,  μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να δούμε την πόλη μας να προοδεύει.  Ο Πειραιάς αλλάζει και είναι πλέον εμφανές, η προσπάθειά μας όμως δεν σταματά. Αντιθέτως, θα  συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά με συνέπεια, επιμονή και σχέδιο, προκειμένου να υλοποιήσουμε τo  όραμά μας ως Δημοτική Αρχή:  μια ακόμα καλύτερη πόλη σε όλα τα επίπεδα, τον Πειραιά που όλοι ονειρευόμαστε».

Δείτε ακόμα:  Ημέρες Θάλασσας 2022: "Θυσία Ελευθερίας" από την Ένωση Ποντίων Πειραιώς – Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Σου άρεσε το άρθρο; Για ακόμα περισσότερα παρόμοια άρθρα:
Κάνε εγγραφή στο Google News.
Κάνε subscribe στο YouTube.
Ακολούθησε μας στο Facebook.
Ακολούθησε μας στο Twitter.

Ο Σταύρος Λιλόγλου είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στα αντικείμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Εκπαίδευσης Προϊσταμένων τμημάτων, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Είναι blogger και έχει ασχοληθεί με επιμέλειες κειμένων και εκδόσεων.